Hotel S-centrum Děčín používá solární energii jako alternativní zdroj elektrické energie pro svoje systémy, které slouží k pohodlí našich zákazníků. Vaše “uhlíková stopa” bude minimální 🙂

Green Energy Hotel S-centrum Děčín

Provozuje výrobu :  tepla a elektřiny z  ,,kogenerační jednotky“ nebo-li  KGJ

-šetrná energie vůči životnímu prostředí

-výkon 76 KW

-KGJ vytápí objekt spalováním zemního plynu a zároveň vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu Hotelu a areálu

Provozuje výrobu : fotovoltaická elektrárna nebo-li   FVE

-šetrná energie vůči životnímu prostředí

-úspora CO2 cca 200-300 kg/denně/letní období

-výkon 199,785 KW (panely umístěné na šikmých střechách budov)

-FVE vyrábí elektřinu převážně pro vlastní spotřebu