LED Média S-centrum Děčín

Reklama na velkoplošné LED obrazovce 10 x 6.30 m

 

  • Obrazovka je umístěná na frekventovaném místě na střeše budovy S-centra a viditelná pro cca 60.000 lidí denně z mnoha směrů se 7 denním provozem od 6-21 hod.-15 hod./denně
  • Ve známost se moderní způsob reklamy v Děčíně dostal od roku 2010, kdy byl zahájen provoz.
  • V současné době provoz převzala společnost S-centrum, která je provozovatelem polyfunkčního areálu služeb-stravování,  ubytování, sport, wellness

Ceník reklamy na měsíc dle délky uveřejnění:            ceny jsou bez DPH

  • 1 měsíc                                                 8.600,-Kč
  • 3 měsíce                                               7.300,-Kč
  • 6 měsíců                                               6.200,-Kč
  • 9 měsíců                                               5.400,-Kč
  • 12 měsíců                                             4.900,-Kč

Spot–výroba a jednotková cena činní 1.000,-Kč v délce (10-15 vteřin)

Opakování spotů je po 5 min. a délka spotu cca 45-60 sek.

Celkem 4.300 spotů za měsíc

Kontaktní osoba:

S-centrum Děčín
Jiří Herbst
Tel. +420 734 570 340
e-mail: jiri.herbst@silikecs.com

Hotel S-centrum Děčín